Grzegorz Dzwonkowski

Grzegorz Dzwonkowski

Mediator, trener psychoedukacji, pedagog specjalny, socjoterapeuta.

Przez wiele lat pracowałem w placówce resocjalizacyjnej w której pełniłem funkcje wychowawcy, pedagoga oraz dyrektora. Innym obszarem mojej działalności zawodowej była praca w instytucji finansowej w której zarządzałem pracą zespołu. Równocześnie rozwijałem swoje kompetencje z zakresu negocjacji i mediacji rozwiązywania konfliktów, prowadzenia szkoleń i warsztatów oraz udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej. Ukończyłem Studium Socjoterapii WPPiT PLUS” PTP, Studium Administracyjno – Finansowe Studia Podyplomowe „Akademia Mediatora” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Oddział we Wrocławiu. Jestem wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu., Ukończyłem Szkołę Trenerów „Sieć” we Wrocławiu rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Obecnie prowadzę grupy socjoterapeutyczne, prowadzę terapię par i rodzin terapię indywidualną. Konsultuję pary w kryzysie mediuję w sprawach rodzinnych i rozwodowych. Prowadzę szkolenia i warsztaty dla grup zespołów i instytucji. W pracy zawodowej wspieram w poszukiwaniu rozwiązań i możliwości eektywnej współpracy mimo różnic i trudności.  Współpracuję z organizacjami pozarządowymi w celu propagowania idei mediacji. psychoedukacji.

Jestem szczęśliwym mężem i ojcem trzech córek. Lubię wędrówki po górach i pielgrzymowanie.