CENNIK PDF Drukuj Email

MEDIACJE PRZEDSĄDOWE

Konsultacja mediacyjna

  – czas trwania do 1 godziny zegarowej – 70 pln + 23% VAT

Mediacja rodzinna

  – czas trwania do 1,5 godziny zegarowej – 200 pln + 23% VAT za każde posiedzenie mediacyjne

Mediacja cywilna niemajątkowa

  - czas trwania do 1,5 godziny zegarowej – 200 pln + 23% VAT za każde posiedzenie mediacyjne

Mediacja cywilna majątkowa

  - czas trwania do 1,5 godziny zegarowej – 1% wartości przedmiotu sporu + VAT oraz za każde posiedzenie mediacyjne

Mediacja gospodarcza (pomiędzy przedsiębiorcami)

  – czas trwania do 2 godzin zegarowych – 1% wartości przedmiotu sporu + VAT oraz 500 pln + 23% VAT za każde posiedzenie mediacyjne

Mediacja pracownicza (pomiędzy pracodawcą a pracownikami)

  – ceny mediacji negocjowane, ale nie mniej niż 200 pln + 23% VAT za każde posiedzenie mediacyjne

Sporządzenie ugody mediacyjnej – GRATIS (w ramach umowy mediacyjnej)

 


MEDIACJE KIEROWANE PRZEZ SĄD

W mediacjach zleconych przez Sąd, w sprawach o prawa majątkowe, wynagrodzenie mediatora wynosi 1 % wartości przedmiotu sporu, minimum 30 złotych i nie więcej niż 1.000 złotych za całość postępowania mediacyjnego + 23% VAT.
W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić oraz o prawa niemajątkowe, wynagrodzenie mediatora za pierwsze posiedzenie mediacyjne wynosi 60 złotych + 23% VAT (od każdej ze stron), a za każde następne posiedzenie 120 złotych + 23% VAT do podziału pomiędzy strony (w tym: niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku mediacją na pokrycie kosztów, np. zawiadomień stron, materiałów biurowych, wynajęcia lokalu, itp.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym [Dz.U. 2005, Nr 239 poz. 2018]).

Jeżeli Sąd upoważni mediatora do zapoznania się z aktami sprawy, wynagrodzenie podwyższa się o 10%.

 


SZKOLENIA

Opłata uzależniona jest od rodzaju szkolenia, ilości uczestników i ustalana jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Wrocławskiego Ośrodka Mediacji i Edukacji
nr: 59 1020 5242 0000 2702 0276 3753.

W polu tytułem prosimy wpisać: „opłata za mediację (lub szkolenie) – [imię i nazwisko lub nazwa firmy]"