Iwona Raczyńska

Iwona Raczyńska

Jestem pedagogiem resocjalizacyjnym i specjalnym, trenerem I i II stopnia, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych, mediatorem wpisanym na listę sądu okręgowego we Wrocławiu i terapeutą traumy rozwojowej i szokowej.

Uczestniczyłam w wielu specjalistycznych kursach i długoterminowych szkoleniach, którymi obecnie posługuję się w mojej pracy.

Do najważniejszych należą: Szkoła Trenerów „Sieć”, szkolenie z zakresu prowadzenia terapii Gestalt. Ukończyłam kurs podstawowy i zaawansowany „Ustawienia systemowe. Terapia rodzin według metody Berta Hellingera” oraz „Ustawienia Systemowe dla organizacji”.

Brałam udział w kursie „Taniec i terapia Gestalt w oparciu o metodę Anny Halprin Life/Art Process”. Jestem praktykiem pracy z traumą – certyfikat wydany przez European Association For Somatic Experiencing, swoje umiejętności pracy z traumą i ciałem  doskonaliłam również na warsztatach prowadzonnych przez Yuri Zelez organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Somatic Experiencing. Ukończyłam też szkolenie prowadzone przez Marianne Benzen „NeuroAffective Relational Model” a także „Pracę z seksualnością i traumą seksualną” prowadzoną przez Ariel Giarretto. Aktualnie asystuję w szkoleniach Somatic Experiencing.

Przez ponad 30 lat pracy zawodowej zdobywałam doświadczenie w różnych obszarach pracy z ludźmi. Byłam pedagogiem w placówce resocjalizacyjnej, pracowałam z młodzieżą i dorosłymi, prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne, grupy terapeutyczne i rozwojowe, warsztaty i treningi psychologiczne, zajęcia dydaktyczne ze studentami, szkolenia i kursy dla biznesu, mediacje rodzinne i rozwodowe.

Aktualnie prowadzę terapię indywidualną i terapię par, konsultacje rodzinne i mediacje.

Wciąż pogłębiam wiedzę i systematycznie podnoszę swoje kompetencje w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i terapii poprzez udział w nowych szkoleniach, stałej superwizji oraz asystując w kursach Somatic Experiencing.

Wierzę w niezwykły potencjał każdego z nas, w możliwości i zasoby, które pozwalają pokonywać ograniczenia wynikające z przeżywania trudnych doświadczeń. Cieszę się, że mogę towarzyszyć moim klientom w drodze do odkrywania siebie, budowania bardziej satysfakcjonującego życia i relacji z innymi. Wiem, że często nie jest to łatwa droga.

Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię wyzwania, las i podróże.