Wrocławski Ośrodek Mediacji i Edukacji

Lepiej budować mosty niż mury

o nas

Jesteśmy zespołem specjalistów praktyków z wieloletnim doświadczeniem.  Posiadamy kwalifikacje do prowadzenia mediacji, terapii, szkoleń, warsztatów umiejętności i treningów.

Idea naszego działania to systemowe podejście do potrzeb i problemów klienta w zakresie mediacji, edukacji oraz pomocy psychologicznej i terapii.

prowadzimy mediacje przedsądowe: rodzinne i rozwodowe, cywilne i majątkowe, biznesowe, pracownicze i społeczne.

prowadzimy szkolenia dla firm, zespołów, grup i instytucji z zakresu tzw. umiejętności miękkich.

prowadzimy terapię indywidualną, terapię par i rodzin.

Iwona Raczyńska

Pedagog resocjalizacyjny i specjalny, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mediator, terapeuta systemowy, terapeuta traumy rozwojowej i szokowej.

Grzegorz Dzwonkowski

Mediator, trener psychoedukacji, pedagog specjalny,
socjoterapeuta.

Beata Mally

Pedagog, socjoterapeuta, trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta systemowy, terapeuta traumy rozwojowej i szokowej. 

Mediacje

To nie ludzie są źródłem konfliktu,
tylko sposób jego rozwiązywania

Konflikt to droga do zmiany. Może być twórczy i rozwijać, albo dezorganizować. Przedłużający się, nierozwiązany konflikt zwykle eskaluje, a jego skutki bywają niszczące i bardzo kosztowne dla wszystkich zaangażowanych stron. Dlatego zamiast toczyć walkę warto podjąć próbę – zbudować płaszczyznę porozumienia, a potem znaleźć rozwiązanie dobre dla wszystkich stron. W tym mogą pomóc profesjonalnie przygotowani mediatorzy.
Dlaczego warto korzystać z mediacji?

Mediacja jest alternatywą dla procesu sądowego – tak naprawdę obie strony są wygrane.

Mediacja jest szybsza – podjęcie mediacji może przynieść rozwiązanie konfliktu podczas jednej sesji, podczas gdy proces sądowy może ciągnąć się latami.

Mediacja jest tańsza w stosunku do kosztów sądowych – nie potrzeba adwokatów, rzeczoznawców i innych osób czerpiących dodatkowe opłaty.

Mediacja jest dobrowolna – strony decydują o przystąpieniu o mediacji i w każdej chwili mogą z niej zrezygnować.

Mediacja jest poufna – jedną z podstawowych zasad mediacji jest poufność, dlatego przed sesją mediator deklaruje zobowiązanie do zachowania tajemnicy. Mediator zachowuje bezstronność i neutralność.

Szkolenia

Uczenie się jest rzeczą najszlachetniejszą nawet dla serca.
~Sofokles

Oferujemy szkolenia z zakresu komunikacji, budowania relacji, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów, integracji grupowej z naciskiem na realizację celu, asertywności, umiejętności wychowawczych, wypalenia zawodowego, radzenia sobie ze stresem, kierowania zespołem oraz inne, wychodzące naprzeciw potrzebom klienta.

Proponujemy szkolenia w postaci wykładów, warsztatów, treningów.

TERAPIA

Siły i wiary w siebie poszukiwałam zawsze gdzieś poza sobą, a one pochodzą z mojego wnętrza. Cały czas są we mnie.
~Anna Freud

Naszą ofertę kierujemy do osób w sytuacji kryzysowej, np. trudna sytuacja rodzinna, kryzys w relacji, wydarzenia przekraczające zdolność poradzenia sobie z nimi, np. Strata, rozstanie, trudności z podjęciem decyzji, ale także z powodu obniżonego nastroju, przeżywania trudnych emocji, negatywnych myśli na swój temat, trudności w codziennym funkcjonowaniu, których źródła nie rozpoznajemy. Dobrym powodem do rozpoczęcia terapii jest chęć zadbania o siebie, lepszego poznania siebie, uświadomienia sobie swoich potrzeb, rozpoznania i określenia swoich granic, rozwinięcia umiejętności asertywnego funkcjonowania – czyli samorozwój. 

Prowadzimy konsultacje i poradnictwo psychologiczne. Udzielamy indywidualnej pomocy psychologicznej – specjalizujemy się w pracy terapeutycznej z osobami po doświadczeniach urazowych (np. wypadkach, zabiegach medycznych) i traumach rozwojowych (np. wynikających z wzrastania w rodzinie z problemem uzależnień, przemocy). Prowadzimy także terapię dla rodzin i par.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do naszych gabinetów zlokalizowanych przy ul. Drukarskiej 38

Kontakt e-mail: kontakt@mediacje-edu.pl

KONTAKT I DANE DO PRZELEWU

Wrocławski Ośrodek Mediacji i Edukacji
ul .Dokerska 44/4
54-142 Wrocław
NIP 8943052871
REGON 022380994

Nr rachunku bankowego:
76 1020 5226 0000 6602 0471 3683