Mediacje gospodarcze

Mediacja gospodarcza to alternatywna metoda rozwiązywania sporów powstałych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Mediacja pozwala na utrzymanie relacji biznesowej pomimo powstałego między stronami konfliktu.

Mediacja jest coraz powszechniej z uwagi na chęć zachowania dobrego imienia firmy (nie służy temu proces sądowy), jak również zachowanie możliwości dalszej współpracy między firmami będącymi w sporze. Niebagatelne znaczenie ma tu również zdecydowanie krótszy czas rozwiązywania sporu i niższe koszty procedury mediacyjnej w porównaniu z postępowaniem sądowym.

Najczęstsze sprawy trafiające do mediacji gospodarczej dotyczą:

  • sporów o zapłatę,
  • naruszenia warunków umowy (w tym terminów),
  • nieuczciwej konkurencję czy zachowań nieetycznych

Mediacje można określić jako wspomagane negocjacje. Bezstronna i neutralna osoba trzecia – mediator, pomaga stronom w wypracowaniu porozumienia. W mediacji rozwiązanie sporu zależy wyłącznie od stron. Mediator nie ma możliwości podjęcia decyzji odnośnie sposobu zakończenia konfliktu. Udział mediatora pozwala przeprowadzić stronom skuteczne negocjacje i osiągnąć porozumienie nawet wówczas, gdy same strony zerwałyby rozmowy. Wynegocjowane porozumienie mediacyjne ma duże szanse być szybko zrealizowane. Mediacja jest zdecydowanie tańsza i szybsza od postępowania arbitrażowego czy procesu sądowego. Skuteczność osiągania porozumienia w drodze mediacji wynosi 70-80 %. Mediacja jest także formą zapobiegania przyszłym konfliktom gospodarczym. Można się przed nimi zabezpieczyć jeszcze na etapie zawierania kontraktu. Wystarczy dołączyć do umowy KLAUZULĘ MEDIACYJNĄ, w której strony zobowiązują się, że w przypadku zaistnienia sporu skorzystają z mediacji zanim skierują się do sądu.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *