Mediacje rodzinne i rozwodowe

Mediacja rodzinna to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów między członkami rodziny. Zakres spraw, które mogą podlegać mediacji jest bardzo szeroki. Najczęściej po pomoc mediatora sięgają osoby, dla których mediacja jest alternatywą wobec postępowania sądowego. Warto jednak podkreślić, że tak być nie musi i dobrze jest skorzystać z mediacji na wcześniejszym etapie konfliktu.

Mediacje rodzinne pozwalają rozwiązywać niemal wszystkie konflikty między członkami rodziny, w których samodzielne dojście do porozumienia nie udało się.

W szczególności udział mediatora pomaga w ustaleniu:

 1. Spraw przedślubnych: kontraktów (intercyzy), konfliktów dotyczących organizacji ślubu i wesela.
 2. Spraw małżeńskich i przedrozwodowych – czasem jest to ostatnia deska ratunku w małżeństwach zagrożonych rozpadem.
 3. Spraw około rozwodowych i/lub związanych z rozstaniem par nie związanych węzłem małżeńskim, w tym:
  • warunków rozstania,
  • sposobów opieki nad dziećmi,
  • miejsca zamieszkania dzieci,
  • kwestii finansowych i podziału majątku,
  • kontaktów dzieci z dalszą rodziną.
 4. Spraw rodzinnych, m.in.:
  • konfliktów między rodzicami a dziećmi (również dorosłymi dziećmi),
  • pomocy w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny chorymi, niepełnosprawnymi, podeszłym wieku, etc.,
  • sporów majątkowych (np. podział spadku, gospodarowanie współwłasnością).
 5. Konfliktów w rodzinach zastępczych i adopcyjnych.
 6. Konfliktów w rodzinach rekonstruowanych.

W pewnych sytuacjach nie należy prowadzić mediacji

Ponieważ podstawową zasadą mediacji jest możliwość samodzielnego podejmowania przez strony decyzji, nie należy jej stosować gdy występują jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie. Ograniczenia te mogą wiązać się z:

 • problemem alkoholowym,
 • uzależnieniem od środków wpływających na świadomość,
 • stanem psychicznym (np. depresja).

Mediacji nie prowadzi się również, gdy w rodzinie występuje przemoc (fizyczna bądź psychiczna).

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *