Mediacje pracownicze

Do sporów pracowniczych, podlegających mediacji, zaliczamy przede wszystkim:

  • spory między pracownikiem a pracodawcą,
  • spory między pracownikami,
  • spory między związkami zawodowymi a pracodawcą.

Spory pracownicze dotyczą najczęściej:

  • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia tj. z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie, upadłości firmy, czy naruszenia podstawowych praw pracownika przez pracodawcę
  • wypowiedzenia zawartych w umowie warunków pracy i płacy tj. wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, o urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny
  • naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy (formy dyskryminacji)
    tj. molestowanie seksualne i lobbing

Osiągnięcie ugody w wyniku podjętej mediacji przynosi korzyści zarówno obu stronom konfliktu, jak i przedsiębiorstwu/organizacji.

Niskie koszty postępowania mediacyjnego i dość krótki okres potrzebny do jego przeprowadzenia to tylko niektóre z zalet mediacji. Największym atutem jest sposób, w jaki rozwiązuje się zaistniały spór. Mediacja jest oparta na rozmowie i prowadzi do osiągnięcia porozumienia satysfakcjonującego obie strony. Ponadto minimalizuje stres i daje obu stronom poczucie, że mają wpływ na sposób rozwiązania zaistniałego problemu. Mediacje w sytuacji takich sporów mają szczególne znaczenie – adresowane są do osób, które przebywają i pracują w tym samym miejscu. Mediacja jest efektywnym narzędziem zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *